جوایز تیم های برتر دور دوم در فاز طراحی اولیه

 | Post date: 2023/06/8 | 
با سلام
به اطلاع میرساند در تاریخ 1402/02/28 روز پنجشنبه جلسه ای در مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برگزار شد و به سه تیم  برگزیده مرحله طراحی اولیه دور دوم مسابقات کیوبست جوایز اهداء شد

View: 197 Time(s)   |   Print: 61 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

Overview

 | Post date: 2021/07/28 | 
CUBEST is a competitive activity which provides an opportunity for semi-professional teams to design and build a 6-U Cubesat to perform certain communication missions. The competition is held in three stages. The first stage includes design and MIL (Model in the Loop) presentation. Participating Teams which demonstrate satisfactory performance in the first phase will be honored and awarded a cash prize and then, selected teams will be eligible to enter the next phase to build the EM (Engineering model). All the associated costs of hardware procurement and assembly will be provided by the competition sponsor. Finally, in the last phase, the FM (Flight Model) will be built and launched.
The first phase of the competition has started in Feb 2021 and will finish in Sep 2021. The Second phase will start following the conclusion of the first phase and is due to finish by the end of 2021.

The competition aims to:

 • Recruit experts for space technologies research
 • Promote private sector and startups in the field of space technologies
 • Provide an opportunity for space specialists and students to experience hands-on activities.
 • Familiarize enthusiast with space related technologies.
 • Promulgate team work among specialist in different fields.
 • Develop indigenous space science and technologies
 • Identify enthusiasts talented in technical and scientific space activities
 • Provide an opportunity for creativity and innovation in students and specialists
 • In-situ familiarization with system design and system engineering fundamentals.
 • Promote space technology and its applications among public

Mission statement of the second round of Iranian Cubesat Competition: 

To provide IoT service, it is intended to design a satellite constellation, comprising 3 to 5 6-U cubesats at LEO along with data transmission terminals, and ground stations network including telemetry reception and telecommand stations. Each terminal should have the opportunity of sending its data (packet of 4 kB) to the constellation at least once in every 12-hour period. The space segment of the constellation should relay  received data to a ground station (located at the participant’s discretion) in less than 12 hours following reception from terminal. The service area for terminal coverage includes the territory of Iran with the maximum possible peripheral area.
 

 Competition criterion: 

Participants will carry out system design (conceptual design) of the space segment and ground segment of a satellite constellation to fulfill the objectives of the mission statement. 
The space segment system design will include determining the orbital parameters of the satellites as well as conceptual design of the satellites’ systems.
The ground segment system design shall include conceptual design of telemetry station, telecommand station(s) and user terminals. User terminals will be designed based on IoT standards.


 Observations: 

 • Participating teams, at their discretion, will determine constellation pattern, orbital parameters, satellites specifications, communication frequencies among users, satellites and grounds stations, and whether or not to incorporate ISL into the system. The satellites’ altitude willl be bound to 500-700 Km.
 • Satellites will be 6-U cubesats with the weight not exceeding 10 kg. Satellites need not to be identical.
 • Incorporating other satellites or ground facilities to fulfill the mission is not allowed.
 • Operational life span of the constellation will be three years.
 • Cost of the constellation design, build up and maintenance will be determined for the course of three years.
 • User terminals will be designed in accordance with IoT standards.


 Participant’s performance assessment: 

Performance of the participants will be assessed based on appropriateness of the design, and criteria such as minimum implementation cost, maximum coverage area and maximum number of covered users.


View: 644 Time(s)   |   Print: 179 Time(s)   |   Email: 0 Time(s)   |   0 Comment(s)

© 2024 All Rights Reserved | Iranian Cube-sat Competition