مسابقه ماهواره مکعبی (کیوب ست)- جدول زمانی
زمان بندی اجرای رویداد دانشجویی کیوبِست

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 

  1. ثبت نام ( در مدت یک ماه ) از مهر ماه ۱۴۰۱

  2. پروپوزال ( در مدت سه ماه ) شامل انتخاب ماموریت، زمان بندی و FS

  3. تخمین هزینه ساخت و طراحی دقیق ( در مدت چهار ماه )

  4. ساخت مدل مهندسی ( در مدت پنج ماه )

نشانی مطلب در وبگاه مسابقه ماهواره مکعبی (کیوب ست):
http://cubest.ir/find-1.88.303.fa.html
برگشت به اصل مطلب